AQUA SHALLOW WATER.

Warsztat poświęcony treningom w płytkiej wodzie.

Praca w wodzie płytkiej daje wiele możliwości. Omówimy różnorodność treningów jakie można poprowadzić na tej głębokości, zarówno pod względem trudności jak i poziomu zaawansowania uczestników. Pokażemy też jak intensyfikować swoje zajęcia wykorzystując właściwości fizyczne środowiska wodnego podczas pracy w niepełnym zanurzeniu.

Program warsztatu:

  • charakterystyka treningów w wodzie płytkiej
  • różne formy treningów
  • zróżnicowanie poziomu w grupach
  • prawidłowa technika pracy
  • stopniowanie trudności
  • baza ćwiczeń wykorzystanych podczas lekcji
  • budowa przykładowych lekcji
  • rola muzyki
  • analiza przeprowadzonych lekcji
  • masterclassy (woda płytka)